slajd_35_j

Słowo wstępne

Biskupa Płockiego Piotra Libery

 

Kochani Jasnogórscy Pątnicy! Umiłowani Diecezjanie!

     Najważniejszym wydarzeniem w naszej diecezji w ostatnich miesiącach jest bez wątpienia Peregrynacja Kopii Obrazu Czarnej Madonny. Wszystkie parafie i wszyscy diecezjanie mieli okazję, aby z bliska spojrzeć w Jej Oblicze. Nie sposób zliczyć ile modlitw, westchnień, próśb przez te miesiące Nawiedzenia płynęło do naszej Jasnogórskiej Pani. Chyba nie było takiej parafii, która by tłumnie nie czekała na Maryję. Potwierdzają to relacje księży, osób konsekrowanych i świeckich. Byliśmy świadkami wielkich tłumów, których nie gromadziło żadne inne wydarzenie w ostatnich  latach. Ja sam, wielokrotnie jeżdżąc do parafii przeżywających Nawiedzenie, widziałem tych bardzo licznych czcicieli Matki Bożej. Na twarzach wzruszenie, powaga, rozmodlenie. Kościół Płocki czekał na Maryję, bo ludzie na Mazowszu kochają Maryję. Można powiedzieć, posługując się językiem Papieża Franciszka, że Maryja ?zrobiła raban? w diecezji płockiej. Te wydarzenia ostatnich miesięcy bardzo radują serce Biskupa Płockiego. Pojawia się jednak też pytanie w głowie: jak to pozytywne, piękne doświadczenie podtrzymać w naszych parafiach? Wierzę, że będą powstawały liczne inicjatywy, nowe koła różańcowe i biblijne, dzieła charytatywne, pielgrzymki do miejsc związanych z kultem Maryi. Jednym ze sposobów na podtrzymywanie naszej przyjaźni z Maryją jest udział w naszej Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. W tym roku wyruszy ona już po raz 35. Będzie ona nade wszystko dziękczynieniem za nawiedziny naszej diecezji przez Maryję. W te nasze, piękne lokalne wydarzenia wpisuje się również trwający w Kościele powszechnym Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, ogłoszony przez Papieża Franciszka.

     Nawiązując do tego świętego czasu, nasza diecezjalna pielgrzymka wyruszy pod hasłem: ?Miłosierni jak Ojciec?. Dzisiejszy świat bardzo potrzebuje Boga, który jest bogaty w Miłosierdzie. Świat, naznaczony w ostatnich miesiącach po raz kolejny atakami terrorystycznymi, prześladowaniami chrześcijan, zdaje się być pogrążony w lęku, smutku, niepewności. Trzeba prosić Miłosiernego Boga, aby zmiłował się nad nami wszystkimi. Ufam, że Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej wraz z wszystkimi pątnikami i pielgrzymami duchowymi będzie dobrą szkołą zaufania Bożemu Miłosierdziu i uczeniu się bycia miłosiernymi jak Ojciec.

     Drodzy Pątnicy, chciałbym Was prosić także o modlitwę w intencji młodzieży, dla której zorganizowano Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Młodzież jest zawsze nadzieją Kościoła i Polski. Niech to doświadczenie Światowych Dni Młodzieży wzmocni w młodych ludziach wiarę, miłość i chęć do naśladowania Jezusa Chrystusa. Proście Jasnogórską Panią, aby chroniła swym matczynym płaszczem młodzież świata od wszelkiego zła, deprawacji i demoralizacji. Niech Czarna Madonna otacza was swoją macierzyńską opieką.

Z serca błogosławię wszystkim, którzy pieszo lub duchowo wyruszają na szlak 35. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę.

Wasz Biskup Piotr

Płock, dnia 24 maja 2016 r.
we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych.

slajd3-ppp